Mizrachi Shul – New Times


Shabbat:

Shabbos Mincha 6:15pm
Shabbos morning davening Mizrachi early minyan: 7:30am
Shabbos morning davening Mizrachi minyan: 8:30am
Shabbos morning davening Mizrachi Or Zarua minyan: 9am

Weekday
Mincha in Kollel: 5:45pm
Maariv in Kollel: 6:45pm

Mincha/Maariv YC Shul: 6:15pm

Get in touch